De Letselschade Raetsman - Claimkompas

De Letselschade Raetsman

 

ClaimKompas: stapsgewijs optimaal claimen

Als slachtoffer van letselschade wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent.

Vul vrijblijvend het ClaimKompas van De Letselschade Raetsman in en u ziet direct hoe we u kosteloos gaan helpen en welke stappen we daarvoor ondernemen. 

Bent u daarna geïnteresseerd in een vrijblijvend advies- of intakegesprek bij u thuis, neem dan contact op.

De volgende stappen brengen u veilig bij uw eindbestemming:

 1. u krijgt een kosteloos eerste gesprek en wordt hiervoor thuis bezocht
 2. wij stemmen af met uw rechtsbijstandverzekeraar zodat u dekking op de polis behoudt
 3. wij maken samen met u een plan van aanpak
 4. de veroorzaker/verzekeraar wordt juist en volledig aansprakelijk gesteld
 5. LetselDossierOnline wordt ingesteld waarop u zelf overal alles kunt volgen
 6. kosten en schaden worden bijgehouden met eenspeciale internettool
 7. voorschotten op uw schade worden automatisch geregeld
 8. wij verzorgen samen met u de opbouw van het benodigde bewijs
 9. medische informatie wordt verzameld die u zelf online kunt bekijken
 10. onze medisch adviseur geeft advies en verzorgt een medische keuring
 11. hulp van een arbeidsdeskundige bij terugkeer naar werk
 12. onderhandelingen voor een optimaal resultaat
a. Ik overweeg een andere belangenbehartiger
b. Ik heb behoefte aan een second opinion

De volgende stappen brengen u veilig bij uw eindbestemming:

 1. u krijgt een kosteloos eerste gesprek en wordt hiervoor thuis bezocht
 2. wij sturen een overnamebrief zonder dat u uw procesdekking op de polis verliest
 3. wij maken samen met u een plan van aanpak
 4. de veroorzaker/verzekeraar wordt alsnog juist en volledig aansprakelijk gesteld
 5. LetselDossierOnline wordt ingesteld waarop u zelf alles overal kunt volgen
 6. kosten en schaden worden bijgehouden met een speciale internettool
 7. voorschotten op uw schade worden automatisch geregeld
 8. wij verzorgen samen met u de opbouw van het benodigde bewijs
 9. medische informatie wordt verzameld die u zelf online kunt bekijken
 10. onze medisch adviseur geeft advies en verzorgt een medische keuring
 11. hulp van een arbeidsdeskundige bij terugkeer naar werk
 12. onderhandelingen voor een optimaal resultaat

De volgende stappen zullen moeten worden gezet:

 1. u bericht uw rechtsbijstandverzekeraar dat u een beroep doet op de verplichte geschillenregeling
 2. u geeft aan dat wij degene zijn die u een bindend advies wilt laten verzorgen
 3. wij krijgen automatisch de opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar en zij dienen op grond van de polis de kosten van het bindend advies te betalen
 4. u wordt thuis bezocht om uw verhaal te doen
 5. er wordt aanvullende informatie opgevraagd
 6. er wordt een aanvullend medisch advies ingewonnen
 7. het bindend advies wordt ons opgemaakt met vermelding van vergelijkbare zaken en relevante rechtspraak
 8. u ontvangt het bindend advies van de rechtsbijstandverzekeraar
 9. er vindt overleg plaats of wij de zaak mogen voortbehandelen
 10. wij nemen de behandeling van de zaak over
 11. zie verder onder 2.a. vanaf stap 3
a. Ik overweeg een andere belangenbehartiger
b. Ik heb behoefte aan een second opinion

De volgende stappen zullen moeten worden gezet:

 1. u krijgt een kosteloos eerste gesprek en wordt hiervoor thuis bezocht
 2. wij sturen een overnamebrief en nemen alle al gemaakte kosten rechtsbijstand mee
 3. wij maken samen met u een nieuw plan van aanpak
 4. de veroorzaker/verzekeraar wordt alsnog juist en volledig aansprakelijk gesteld
 5. LetselDossierOnline wordt ingesteld waarop u zelf alles overal kunt volgen
 6. kosten en schaden worden ingevoerd en bijgehouden met een speciale internettool
 7. aanvullende voorschotten op uw schade worden automatisch geregeld
 8. wij verzorgen samen met u de verdere opbouw van het benodigde bewijs
 9. aanvullende medische informatie wordt verzameld die u zelf online kunt bekijken
 10. onze medisch adviseur geeft aanvullend advies en verzorgt het verdere medische keuringstraject
 11. extra hulp van een arbeidsdeskundige bij terugkeer naar werk
 12. onderhandelingen voor een optimaal resultaat

De volgende stappen zullen moeten worden gezet:

 1. u krijgt een kosteloos eerste gesprek en wordt hiervoor thuis bezocht
 2. indien akkoord maken geven wij u een gratis advies aan de hand van uw verhaal en de stukken die u heeft van de schade-expert of advocaat
 3. indien overname berichten de schade-expert of advocaat
 4. wij maken samen met u een nieuw plan van aanpak
 5. de veroorzaker/verzekeraar wordt alsnog juist en volledig aansprakelijk gesteld
 6. LetselDossierOnline wordt ingesteld waarop u alles kunt volgen
 7. kosten en schaden worden ingevoerd en bijgehouden met een speciale internettool
 8. aanvullende voorschotten op uw schade worden automatisch geregeld
 9. wij verzorgen samen met u de verdere opbouw van het benodigde bewijs
 10. aanvullende medische informatie wordt verzameld die u zelf online kunt bekijken
 11. onze medisch adviseur geeft aanvullend advies en verzorgt het verdere medische keuringstraject
 12. extra hulp van een arbeidsdeskundige bij terugkeer naar werk
 13. onderhandelingen voor een optimaal resultaat
 
 

ClaimKompas