De Letselschade Raetsman - Kosten - Kosteloos

De Letselschade Raetsman

 

Kosteloos voor u
de aansprakelijke verzekeraar betaalt


Het is een misverstand dat letselschadeslachtoffers hoge bedragen moeten betalen voor rechtshulp. Wanneer u een gecertificeerd letselschadeadvocaat als De Letselschade Raetsman inschakelt, kost u dat in principe helemaal niets. Uw redelijke juridische kosten komen namelijk bovenop de claim die u indient bij de aansprakelijke verzekeraar en dienen dus ook door deze partij te worden betaald. 


100 % voor u

Een ander misverstand is dat u, als letselschadeslachtoffer, een deel van de uitgekeerde schadevergoeding moet afstaan. In tegenstelling tot diverse (niet-gecertificeerde) bureaus staat u bij De Letselschade Raetsman in principe niets van uw vergoeding af. De uitgekeerde schadevergoeding komt u immers bij volledige aansprakelijkheid voor de volle 100 procent toe!

 

 
 

Kosteloos

Kosten