De Letselschade Raetsman - Letselschade - Wat kunt u claimen?

De Letselschade Raetsman

 

Wat kunt u claimen?

Om voor u een succesvolle schadeclaim op te bouwen, is het belangrijk dat u een volledig overzicht krijgt van mogelijke schadeposten. Een claim bevat vergoedingen voor twee soorten hoofdschaden die weer verder kunnen worden onverdeeld.


Materiële schades
Als gevolg van het letsel dat aan u is toegebracht, maakt u ineens veel kosten of vallen inkomsten weg. Bij deze posten, die materiële schade betreffen, kunt u denken aan:

-       medische kosten

-       kosten voor herstel en beperking van schade

-       inkomensverlies en verminderde pensioensopbouw

-       vergoeding voor mantelzorg en externe hulp

-       kosten voor hulpmiddelen

 

Immateriële schade
Naast de materiële schade heeft u recht op een extra vergoeding. Dat is de vergoeding voor immateriële schade ofwel het smartengeld. Het vergoedt de emotionele schade die het ongeval teweeg heeft gebracht of in de toekomst zal brengen. Voor de hoogte van de vergoeding is onder andere het percentage invaliditeit en arbeidsongeschiktheid van belang. Graag geven wij u geheel vrijblijvend een inschatting van de hoogte van het bedrag waar u recht op heeft.
Kosteloos advies


Tip: houd een dagboek bij
Start meteen met een dagboekje over uw kosten als gevolg van het ongeval. Denk bijvoorbeeld aan de behandelingen bij de fysiotherapeut, een kilometeroverzicht voor specialistenbezoeken, maar ook welke hulpuren u nodig heeft gehad van familie of derden. Dit overzicht wordt ook wel de schadestaat genoemd en vormt het fundament van uw claim. Bij ons kunt u gebruik maken van specifieke software.
Letseldossieronline

 

 
 

Wat kunt u claimen?

Letselschade