De Letselschade Raetsman - Letselschade - Keurmerken

De Letselschade Raetsman

 

Onze keurmerken en initiatieven

 

De Letselschade Raetsman is al meer dan vijftien jaar actief als gespecialiseerd letselschadeadvocatenkantoor. Onze dienstverlening voldoet aan de allerhoogste wettelijke, juridische en maatschappelijke eisen, waardoor we als één van de eersten het Keurmerk Letselschade mochten voeren. 

 

Keurmerk Letselschade
Het Keurmerk Letselschade is opgezet in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland. U bent dus verzekerd van controle en toezicht door de enige echte onafhankelijke consumentenorganisatie op dit gebied. Een betere garantie bestaat niet.

 

 

0800Ongeval 
De Letselschade Raetsman is initiatiefnemer van 0800Ongeval, een landelijk netwerk van kantoren van gespecialiseerde gecertificeerde belangenbehartigers met het Keurmerk Letselschade. Allen werken alleen voor slachtoffers en zijn dus onafhankelijk van verzekeraars. In totaliteit zijn bij de groep om en nabij de 125 advocaten en experts aangesloten.

 

Naast het bovenstaande is De Letselschade Raetsman aangesloten en lid van alle belangrijke brancheverenigingen en andere initiatieven.
 

Whiplashspecialisten (WLS)       
De Letselschade Raetsman is in het bijzonder geschoold in alle aspecten van whiplash. Bijvoorbeeld hoe en bij welke onafhankelijke artsen u zich juist wel of niet moet laten keuren. Wij hebben als geselecteerd kantoor het convenant met de Whiplash Stichting Nederland ondertekent. Ook worden binnen het netwerk specifieke trainingen en coachingstrajecten gevolgd om alle veranderingen die u doormaakt goed te begeleiden en te verwerken.

 

Orde van Advocaten (NOvA)
Alle advocaten van De Letselschade Raetsman zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland met onafhankelijk tuchtrecht en een waarborg voor professionele kwaliteit.

 

Specialisten Keurmerk 
Mr. R.H. Vermeeren en mr. N. van Bruggen zijn naast lid van de orde gerechtigd het zogenaamde keurmerk specialist logo van de Orde van Advocaten te gebruiken. Dit omdat beide lid zijn van een specialisatievereniging binnen de advocatuur die door de Orde is erkend als vereniging die bijzonder gekwalificeerde advocaten als lid heeft. Een garantie voor kwaliteit dus getoetst door de beroepstoezichthouder.

 

Vereniging van Letselschade Advocaten
Mr. R.H. Vermeeren en mr. N. van Bruggen zijn lid van de LSA. Leden hiervan hebben tenminste vijf jaar ervaring met het voeren van een letselschadepraktijk. Naast deze ervaring dienen de leden de specialisatieopleiding van de Grotius Academie van de Universiteit van Nijmegen succesvol te hebben afgerond. Opnieuw een garantie voor kwaliteit.

 
 

Vereniging voor Advocaten van Slachtoffers Personenschade
Met het lidmaatschap van mr. R.H. Vermeeren heeft De Letselschade Raetsman zich verplicht geen zaken voor verzekeraars te zullen doen en alleen op te treden voor slachtoffers van letselschade. De toelatingseisen zijn nog strenger dan bij de LSA en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot voortdurende bijscholing op specifieke slachtofferaspecten bij letselschade.


 

Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA)
Ook voor de Werkgroep Artsen en Advocaten is het voorwaarde dat alleen namens slachtoffers wordt opgetreden. Het doel van de WAA is artsen en advocaten samen te brengen en streeft er op die manier naar dat zij op de hoogte blijven van elkaars vakgebied en beter elkaars taal leren verstaan.

  

 
 

Keurmerken

Letselschade